Αφαίρεση δερματικού καρκίνου

Η διαδικασία χειρουργικής εκτομής είναι ίδια όπως και στους σπίλους, με ευρύτερα όμως όρια εκτομής. Σημαντική είναι η τακτική επανεκτίμηση της περιοχής, με σκοπό την πρόληψη πιθανών υποτροπών.

Αφαίρεση δερματικού καρκίνου

Η διαδικασία χειρουργικής εκτομής είναι ίδια όπως και στους σπίλους, με ευρύτερα όμως όρια εκτομής. Σημαντική είναι η τακτική επανεκτίμηση της περιοχής, με σκοπό την πρόληψη πιθανών υποτροπών.

Αφαίρεση δερματικού καρκίνου

Title:

Description:

Αφαίρεση δερματικού καρκίνου

Η διαδικασία χειρουργικής εκτομής είναι ίδια όπως και στους σπίλους, με ευρύτερα όμως όρια εκτομής. Σημαντική είναι η τακτική επανεκτίμηση της περιοχής, με σκοπό την πρόληψη πιθανών υποτροπών.

Η διαδικασία χειρουργικής εκτομής είναι ίδια όπως και στους σπίλους, με ευρύτερα όμως όρια εκτομής. Σημαντική είναι η τακτική επανεκτίμηση της περιοχής, με σκοπό την πρόληψη πιθανών υποτροπών.

Category
nosimata