Αφαίρεση κύστεων

Μπορεί να γίνει είτε με τη χρήση punch, είτε με τη χρήση κλασικής χειρουργικής εκτομής κατά περίπτωση. Στόχος είναι η αφαίρεση της κύστης μαζί με τα τοιχώματά της και η συρραφή της με το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

Αφαίρεση κύστεων

Μπορεί να γίνει είτε με τη χρήση punch, είτε με τη χρήση κλασικής χειρουργικής εκτομής κατά περίπτωση. Στόχος είναι η αφαίρεση της κύστης μαζί με τα τοιχώματά της και η συρραφή της με το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

Αφαίρεση κύστεων

Title:

Description:

Αφαίρεση κύστεων

Μπορεί να γίνει είτε με τη χρήση punch, είτε με τη χρήση κλασικής χειρουργικής εκτομής κατά περίπτωση. Στόχος είναι η αφαίρεση της κύστης μαζί με τα τοιχώματά της και η συρραφή της με το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

Μπορεί να γίνει είτε με τη χρήση punch, είτε με τη χρήση κλασικής χειρουργικής εκτομής κατά περίπτωση. Στόχος είναι η αφαίρεση της κύστης μαζί με τα τοιχώματά της και η συρραφή της με το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

Category
nosimata