Αφαίρεση σπίλων

Γίνεται πρώτα σχεδίαση της περιοχής αφαίρεσης και κατόπιν τοπική αναισθησία. Αφαιρείται δερματικός ιστός πέραν των ορίων του σπίλου σε υγιή όριο και γίνεται συρραφή με τρόπο που εξασφαλίζει το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

Αφαίρεση σπίλων

Γίνεται πρώτα σχεδίαση της περιοχής αφαίρεσης και κατόπιν τοπική αναισθησία. Αφαιρείται δερματικός ιστός πέραν των ορίων του σπίλου σε υγιή όριο και γίνεται συρραφή με τρόπο που εξασφαλίζει το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

Αφαίρεση σπίλων

Title:

Description:

Αφαίρεση σπίλων

Γίνεται πρώτα σχεδίαση της περιοχής αφαίρεσης και κατόπιν τοπική αναισθησία. Αφαιρείται δερματικός ιστός πέραν των ορίων του σπίλου σε υγιή όριο και γίνεται συρραφή με τρόπο που εξασφαλίζει το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

Γίνεται πρώτα σχεδίαση της περιοχής αφαίρεσης και κατόπιν τοπική αναισθησία. Αφαιρείται  δερματικός ιστός πέραν των ορίων του σπίλου σε υγιή όριο και γίνεται συρραφή με τρόπο που εξασφαλίζει το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

Category
nosimata