Βιοψία δέρματος

Είναι η λήψη ιστοτεμαχίου δέρματος με τοπική αναισθησία για διαγνωστικούς σκοπούς. Μπορεί να γίνει μέσω punch (κυλινδρικό νυστέρι), μέσω κλασσικής χειρουργικής ή shave (επιφανειακής οριζόντιας) εκτομής .

Βιοψία δέρματος

Είναι η λήψη ιστοτεμαχίου δέρματος με τοπική αναισθησία για διαγνωστικούς σκοπούς. Μπορεί να γίνει μέσω punch (κυλινδρικό νυστέρι), μέσω κλασσικής χειρουργικής ή shave (επιφανειακής οριζόντιας) εκτομής .

Βιοψία δέρματος

Title:

Description:

Βιοψία δέρματος

Είναι η λήψη ιστοτεμαχίου δέρματος με τοπική αναισθησία για διαγνωστικούς σκοπούς. Μπορεί να γίνει μέσω punch (κυλινδρικό νυστέρι), μέσω κλασσικής χειρουργικής ή shave (επιφανειακής οριζόντιας) εκτομής .

Είναι η λήψη ιστοτεμαχίου δέρματος με τοπική αναισθησία για διαγνωστικούς σκοπούς. Μπορεί να γίνει μέσω punch (κυλινδρικό νυστέρι), μέσω κλασσικής χειρουργικής ή shave (επιφανειακής οριζόντιας) εκτομής .

Category
Services
Cost of service