Δερματοσκόπηση

Η δερματοσκόπηση είναι μία δερματολογική μέθοδος διάγνωσης. Χρησιμοποιείται από τον εξειδικευμένο δερματολόγο για τη διάγνωση των μελαγχρωματικών βλαβών, αλλά και για τη διάγνωση του δερματικού καρκίνου και του μελανώματος.

Δερματοσκόπηση

Η δερματοσκόπηση είναι μία δερματολογική μέθοδος διάγνωσης. Χρησιμοποιείται από τον εξειδικευμένο δερματολόγο για τη διάγνωση των μελαγχρωματικών βλαβών, αλλά και για τη διάγνωση του δερματικού καρκίνου και του μελανώματος.

Δερματοσκόπηση

Title:

Description:

Δερματοσκόπηση

Η δερματοσκόπηση είναι μία δερματολογική μέθοδος διάγνωσης. Χρησιμοποιείται από τον εξειδικευμένο δερματολόγο για τη διάγνωση των μελαγχρωματικών βλαβών, αλλά και για τη διάγνωση του δερματικού καρκίνου και του μελανώματος.

Η δερματοσκόπηση είναι μία δερματολογική μέθοδος διάγνωσης. Χρησιμοποιείται από τον εξειδικευμένο δερματολόγο για τη διάγνωση των μελαγχρωματικών βλαβών, αλλά και για τη διάγνωση του δερματικού καρκίνου και του μελανώματος.

Category
Services
Cost of service