Επεμβατική Δερματολογία

Είναι το τμήμα της ειδικότητας που ασχολείται με την επεμβατική διαχείρηση δερματικών νόσων μέσω τεχνικών πέραν της δερματοχειρουργικής (κρυοχειρουργική, ηλεκτροχειρουργική, laser κ.α.)

Επεμβατική Δερματολογία

Είναι το τμήμα της ειδικότητας που ασχολείται με την επεμβατική διαχείρηση δερματικών νόσων μέσω τεχνικών πέραν της δερματοχειρουργικής (κρυοχειρουργική, ηλεκτροχειρουργική, laser κ.α.)

Επεμβατική Δερματολογία

Title:

Description:

Επεμβατική Δερματολογία

Είναι το τμήμα της ειδικότητας που ασχολείται με την επεμβατική διαχείρηση δερματικών νόσων μέσω τεχνικών πέραν της δερματοχειρουργικής (κρυοχειρουργική, ηλεκτροχειρουργική, laser κ.α.)

Είναι το τμήμα της ειδικότητας που ασχολείται με την επεμβατική διαχείρηση δερματικών νόσων μέσω τεχνικών πέραν της δερματοχειρουργικής (κρυοχειρουργική, ηλεκτροχειρουργική, laser κ.α.)

Category
Services