Υαλουρονιδάση

Είναι ένζυμο που διασπά τις αλυσίδες του υαλουρονικού οξέως, ακόμα και στα πιο παχύρρευστα ενθέματα. Μας επιτρέπει την εύκολη και ασφαλή διόρθωση οποιασδήποτε ατέλειας, λάθος εφαρμογής ή μετανάστευσης του υαλουρονικού οξέως.

Υαλουρονιδάση

Είναι ένζυμο που διασπά τις αλυσίδες του υαλουρονικού οξέως, ακόμα και στα πιο παχύρρευστα ενθέματα. Μας επιτρέπει την εύκολη και ασφαλή διόρθωση οποιασδήποτε ατέλειας, λάθος εφαρμογής ή μετανάστευσης του υαλουρονικού οξέως.

Υαλουρονιδάση

Title:

Description:

Υαλουρονιδάση

Είναι ένζυμο που διασπά τις αλυσίδες του υαλουρονικού οξέως, ακόμα και στα πιο παχύρρευστα ενθέματα. Μας επιτρέπει την εύκολη και ασφαλή διόρθωση οποιασδήποτε ατέλειας, λάθος εφαρμογής ή μετανάστευσης του υαλουρονικού οξέως.

Είναι ένζυμο που διασπά τις αλυσίδες του υαλουρονικού οξέως, ακόμα και στα πιο παχύρρευστα ενθέματα. Μας επιτρέπει την εύκολη και ασφαλή διόρθωση οποιασδήποτε ατέλειας, λάθος εφαρμογής ή μετανάστευσης του υαλουρονικού οξέως.

Category
Services