Ιατρικός καθαρισμός

Κατά την διάρκεια του καθαρισμού γίνεται διάνοιξη των κλειστών και ανοιχτών φαγεσώρων και αποσυμφόρηση των σμηγματογόνων πόρων.

Ιατρικός καθαρισμός

Κατά την διάρκεια του καθαρισμού γίνεται διάνοιξη των κλειστών και ανοιχτών φαγεσώρων και αποσυμφόρηση των σμηγματογόνων πόρων.

Ιατρικός καθαρισμός

Title:

Description:

Ιατρικός καθαρισμός

Κατά την διάρκεια του καθαρισμού γίνεται διάνοιξη των κλειστών και ανοιχτών φαγεσώρων και αποσυμφόρηση των σμηγματογόνων πόρων.

Κατά την διάρκεια του καθαρισμού γίνεται διάνοιξη των κλειστών και ανοιχτών φαγεσώρων και αποσυμφόρηση των σμηγματογόνων πόρων. Η διαδικασία αυτή είναι σημαντική κατά την θεραπεία της φαγεσωρικής και της μικτού τύπου ακμής, τόσο στο πρόσωπο, όσο και στο σώμα. Συνδυάζεται με τοπικές και συστηματικές αγωγές, καθώς και άλλες επεμβατικές τεχνικές, όπως τα peeling.

Category
Services