Κλινική δερματολογία

Είναι το κομμάτι της δερματολογίας που αφορά την παθολογία του δέρματος, των βλεννογόνων και των εξαρτημάτων του, όπως τα νύχια και τα τριχοθυλάκια. Επίσης, μελετά την συσχέτιση των δερματικών νοσημάτων με παθήσεις άλλων οργάνων ή συστημάτων του σώματος.

Κλινική δερματολογία

Είναι το κομμάτι της δερματολογίας που αφορά την παθολογία του δέρματος, των βλεννογόνων και των εξαρτημάτων του, όπως τα νύχια και τα τριχοθυλάκια. Επίσης, μελετά την συσχέτιση των δερματικών νοσημάτων με παθήσεις άλλων οργάνων ή συστημάτων του σώματος.

Κλινική δερματολογία

Title:

Description:

Κλινική δερματολογία

Είναι το κομμάτι της δερματολογίας που αφορά την παθολογία του δέρματος, των βλεννογόνων και των εξαρτημάτων του, όπως τα νύχια και τα τριχοθυλάκια. Επίσης, μελετά την συσχέτιση των δερματικών νοσημάτων με παθήσεις άλλων οργάνων ή συστημάτων του σώματος.

Είναι το κομμάτι της δερματολογίας που αφορά την παθολογία του δέρματος, των βλεννογόνων και των εξαρτημάτων του, όπως τα νύχια και τα τριχοθυλάκια. Επίσης, μελετά την συσχέτιση των δερματικών νοσημάτων με παθήσεις άλλων οργάνων ή συστημάτων του σώματος.

Category
Services