Παιδοδερματολογία

Είναι η υποειδικότητα της δερματολογίας που μελετά την παθολογία του δέρματος των νεογνών, των βρεφών και των παιδιών.

Παιδοδερματολογία

Είναι η υποειδικότητα της δερματολογίας που μελετά την παθολογία του δέρματος των νεογνών, των βρεφών και των παιδιών.

Παιδοδερματολογία

Title:

Description:

Παιδοδερματολογία

Είναι η υποειδικότητα της δερματολογίας που μελετά την παθολογία του δέρματος των νεογνών, των βρεφών και των παιδιών.

Είναι η υποειδικότητα της δερματολογίας που μελετά την παθολογία του δέρματος των νεογνών, των βρεφών και των παιδιών.

Category
Services