Σκληροθεραπεία

Γίνεται με έγχυση ειδικού υγρού μέσα στον αυλό των επιφανειακών αγγείων του δέρματος, με αποτέλεσμα την καταστροφή τους και την εξάλειψη των ευρυαγγειών (φλεβίτιδα).

Σκληροθεραπεία

Γίνεται με έγχυση ειδικού υγρού μέσα στον αυλό των επιφανειακών αγγείων του δέρματος, με αποτέλεσμα την καταστροφή τους και την εξάλειψη των ευρυαγγειών (φλεβίτιδα).

Σκληροθεραπεία

Title:

Description:

Σκληροθεραπεία

Γίνεται με έγχυση ειδικού υγρού μέσα στον αυλό των επιφανειακών αγγείων του δέρματος, με αποτέλεσμα την καταστροφή τους και την εξάλειψη των ευρυαγγειών (φλεβίτιδα).

Γίνεται με έγχυση ειδικού υγρού μέσα στον αυλό των επιφανειακών αγγείων του δέρματος, με αποτέλεσμα την καταστροφή τους και την εξάλειψη των ευρυαγγειών (φλεβίτιδα). Η χρήση της γίνεται κυρίως για τις ευρυαγγείες των κάτω άκρων.

Category
Services
Year