Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα

Είναι ο δεύτερος πιο συχνός δερματικός καρκίνος. Μπορεί να προσβάλλει τόσο δέρμα, όσο και βλεννογόνους (όπως στοματική κοιλότητα και γεννητικά όργανα).

Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα

Είναι ο δεύτερος πιο συχνός δερματικός καρκίνος. Μπορεί να προσβάλλει τόσο δέρμα, όσο και βλεννογόνους (όπως στοματική κοιλότητα και γεννητικά όργανα).

Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα

Title:

Description:

Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα

Είναι ο δεύτερος πιο συχνός δερματικός καρκίνος. Μπορεί να προσβάλλει τόσο δέρμα, όσο και βλεννογόνους (όπως στοματική κοιλότητα και γεννητικά όργανα).

Είναι ο δεύτερος πιο συχνός δερματικός καρκίνος. Μπορεί να προσβάλλει τόσο δέρμα, όσο και βλεννογόνους (όπως στοματική κοιλότητα και γεννητικά όργανα). Φαίνεται να συσχετίζεται με χρόνια έκθεση σε ερεθιστικούς και μεταλλαξιογόνους παράγοντες (όπως χημικές ουσίες, ιονίζουσα ακτινοβολία, χρόνια ηλιοέκθεση, λοίμωξη από HPV) και με θέσεις ουλοποίησης του δερματικού ιστού. Έχει ένα ευρύ φάσμα κλινικών εμφανίσεων και υπάρχουν τύποι ελάχιστα επιθετικοί (π.χ. κερατοακάνθωμα) έως τύποι που κάνουν μεταστάσεις και είναι πολύ επικίνδυνοι για την ζωή του ασθενούς. Οι μεταστάσεις γίνονται πρώτα στους επιχώριους λεμφαδένες πριν προσβάλλει απομακρυσμένα όργανα. Συνηθέστερα όμως, η εξέλιξη είναι αργή και τα μεταστατικά φαινόμενα όχι ιδιαίτερα συχνά. Στις περιπτώσεις όπου το καρκίνωμα προκαλείται από χρόνια ηλιοέκθεση, συνήθως προυπάρχουν βλάβες προκαρκινικού τύπου, που ονομάζονται ακτινικές υπερκερατώσεις και μπορεί να είναι ορατές για πολλά έτη πριν την εμφάνιση του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος. Γι’αυτό και είναι απαραίτητη η έγκαιρη αντιμετώπισή τους, για την αποφυγή εμφάνισης καρκινώματος. Όσον αφορά την θεραπεία των ακτινικών υπερκερατώσεων, χρησιμοποιούνται ποικίλες μέθοδοι (τοπική αγωγή, κρυοθεραπεία, ηλεκτροχειρουργική, laser, φωτοδυναμική θεραπεία κ.α.), ενώ η θεραπεία του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος είναι η χειρουργική εξαίρεσή του.

Category
nosimata