Δερματίτιδα

Πρόκειται για έναν γενικό όρο που μπορεί να περιλαμβάνει μία ποικιλία δερματικών φλεγμονωδών νόσων με κοινό χαρακτηριστικό την κλινική τους εικόνα, η οποία μεταβάλλεται ανάλογα με την βαρύτητα και την χρονιότητα του νοσήματος.

Δερματίτιδα

Πρόκειται για έναν γενικό όρο που μπορεί να περιλαμβάνει μία ποικιλία δερματικών φλεγμονωδών νόσων με κοινό χαρακτηριστικό την κλινική τους εικόνα, η οποία μεταβάλλεται ανάλογα με την βαρύτητα και την χρονιότητα του νοσήματος.

Δερματίτιδα

Title:

Description:

Δερματίτιδα

Πρόκειται για έναν γενικό όρο που μπορεί να περιλαμβάνει μία ποικιλία δερματικών φλεγμονωδών νόσων με κοινό χαρακτηριστικό την κλινική τους εικόνα, η οποία μεταβάλλεται ανάλογα με την βαρύτητα και την χρονιότητα του νοσήματος.

Πρόκειται για έναν γενικό όρο που μπορεί να περιλαμβάνει μία ποικιλία δερματικών φλεγμονωδών νόσων με κοινό χαρακτηριστικό την κλινική τους εικόνα, η οποία μεταβάλλεται ανάλογα με την βαρύτητα και την χρονιότητα του νοσήματος. Μία δερματίτιδα μπορεί να προκληθεί από εξωτερικά αίτια, όπως ερεθιστικές ουσίες ή/και αλλεργιογόνα, τα οποία κάποιες φορές έρχονται να προστεθούν σε ένα ήδη ευαισθητοποιημένο δέρμα που υπολείπεται του φυσιολογικού λόγω γενετικής προδιάθεσης. Το αίτιο συχνά είναι δύσκολο να βρεθεί, γι’αυτό είναι απαραίτητη η λήψη ενός καλού ιστορικού, εκτός από την κλινική εξέταση του δέρματος. Το χαρακτηριστικό της νόσου είναι ο έντονος κνησμός, ο οποίος μπορεί να επιτείνει και να επιδεινώνει την ήδη υπάρχουσα φλεγμονή. Αυτό κάνει την θεραπεία επιτακτική για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Category
nosimata