Δοθιήνας/απόστημα

Πρόκειται για επιμόλυνση του τριχικού θύλακα από μικρόβιο που διεισδύει σε αυτόν. Συνήθως οφείλεται σε σταφυλόκοκκο και είναι ίσως η πιο κοινή δερματική λοίμωξη.

Δοθιήνας/απόστημα

Πρόκειται για επιμόλυνση του τριχικού θύλακα από μικρόβιο που διεισδύει σε αυτόν. Συνήθως οφείλεται σε σταφυλόκοκκο και είναι ίσως η πιο κοινή δερματική λοίμωξη.

Δοθιήνας/απόστημα

Title:

Description:

Δοθιήνας/απόστημα

Πρόκειται για επιμόλυνση του τριχικού θύλακα από μικρόβιο που διεισδύει σε αυτόν. Συνήθως οφείλεται σε σταφυλόκοκκο και είναι ίσως η πιο κοινή δερματική λοίμωξη.

Πρόκειται για επιμόλυνση του τριχικού θύλακα από μικρόβιο που διεισδύει σε αυτόν. Συνήθως οφείλεται σε σταφυλόκοκκο και είναι ίσως η πιο κοινή δερματική λοίμωξη. Έχει την χαρακτηριστική όψη ερυθρού, θερμού, επώδυνου οζιδίου που περιέχει πύον. Μπορεί να εμφανιστεί μεμονωμένα ή να υπάρχουν διάσπαρτες ή συρρέουσες βλάβες σε μεγαλύτερη έκταση του δέρματος. Αν ένας δοθιήνας λάβει μεγάλες διαστάσεις, τότε εξελίσσεται σε απόστημα, το οποίο μπορεί να χρειαστεί διάνοιξη, παράλληλα με αντιβιοτική αγωγή.

Category
nosimata