Είσφρηση όνυχος

Λόγω των στρεβλωτικών δυνάμεων που εφαρμόζονται στα νύχια των κάτω άκρων μέσα στα υποδήματα, ιδιαιτέρως όταν αυτά είναι στενά, μπορεί να παραμορφωθεί το σχήμα του νυχιού και να τραυματίζει την πλάγια επιφάνεια του περιονυχίου, δημιουργώντας εστία φλεγμονής.

Είσφρηση όνυχος

Λόγω των στρεβλωτικών δυνάμεων που εφαρμόζονται στα νύχια των κάτω άκρων μέσα στα υποδήματα, ιδιαιτέρως όταν αυτά είναι στενά, μπορεί να παραμορφωθεί το σχήμα του νυχιού και να τραυματίζει την πλάγια επιφάνεια του περιονυχίου, δημιουργώντας εστία φλεγμονής.

Είσφρηση όνυχος

Title:

Description:

Είσφρηση όνυχος

Λόγω των στρεβλωτικών δυνάμεων που εφαρμόζονται στα νύχια των κάτω άκρων μέσα στα υποδήματα, ιδιαιτέρως όταν αυτά είναι στενά, μπορεί να παραμορφωθεί το σχήμα του νυχιού και να τραυματίζει την πλάγια επιφάνεια του περιονυχίου, δημιουργώντας εστία φλεγμονής.

Λόγω των στρεβλωτικών δυνάμεων που εφαρμόζονται στα νύχια των κάτω άκρων μέσα στα υποδήματα, ιδιαιτέρως όταν αυτά είναι στενά, μπορεί να παραμορφωθεί το σχήμα του νυχιού και να τραυματίζει την πλάγια επιφάνεια του περιονυχίου, δημιουργώντας εστία φλεγμονής. Όσο μεγαλύτερη είναι η παραμόρφωση των πλαϊνών τμημάτων της ονυχαίας πλάκας, τόσο μεγαλύτερες είναι οι υποτροπές των φλεγμονών και οι επιπλοκές τους, όπως ο πόνος, το οίδημα, η πυορροή, η δυσκολία στην βάδιση και η δημιουργία κοκκιωματώδους ιστού. Η θεραπεία έγκειται στον περιορισμό της φλεγμονής και στην πρόληψη των υποτροπών της. Σε προχωρημένες περιπτώσεις απαιτείται χειρουργική αποκατάσταση.

Category
nosimata