Ενδοβλαβικές εγχύσεις

Είναι ενέσιμη τεχνική, κατά την οποία γίνεται έγχυση της θεραπευτικής ουσίας άμεσα εντός της παθολογικής δερματικής εστίας.

Ενδοβλαβικές εγχύσεις

Είναι ενέσιμη τεχνική, κατά την οποία γίνεται έγχυση της θεραπευτικής ουσίας άμεσα εντός της παθολογικής δερματικής εστίας.

Ενδοβλαβικές εγχύσεις

Title:

Description:

Ενδοβλαβικές εγχύσεις

Είναι ενέσιμη τεχνική, κατά την οποία γίνεται έγχυση της θεραπευτικής ουσίας άμεσα εντός της παθολογικής δερματικής εστίας.

Είναι ενέσιμη τεχνική, κατά την οποία γίνεται έγχυση της θεραπευτικής ουσίας άμεσα εντός της παθολογικής δερματικής εστίας. Χρησιμοποιείται για τον περιορισμό των φλεγμαινουσσών επιδερμοειδών κύστεων, για την θεραπεία των χηλοειδών, κερατοακανθωμάτων, πυογόνων κοκκιωμάτων, μυρμηκιών κ.α.

Category
Services