Έρπης γεννητικών οργάνων

Μεταδίδεται μέσω της σεξουαλικής επαφής και συνήθως όταν πρωτοεμφανίζεται μπορεί να προκαλέσει έντονα συμπτώματα (πυρετός, μεγάλη έκταση του εξανθήματος, δυσουρικές ενοχλήσεις, λεμφαδενοπάθεια βουβωνικής χώρας).

Έρπης γεννητικών οργάνων

Μεταδίδεται μέσω της σεξουαλικής επαφής και συνήθως όταν πρωτοεμφανίζεται μπορεί να προκαλέσει έντονα συμπτώματα (πυρετός, μεγάλη έκταση του εξανθήματος, δυσουρικές ενοχλήσεις, λεμφαδενοπάθεια βουβωνικής χώρας).

Έρπης γεννητικών οργάνων

Title:

Description:

Έρπης γεννητικών οργάνων

Μεταδίδεται μέσω της σεξουαλικής επαφής και συνήθως όταν πρωτοεμφανίζεται μπορεί να προκαλέσει έντονα συμπτώματα (πυρετός, μεγάλη έκταση του εξανθήματος, δυσουρικές ενοχλήσεις, λεμφαδενοπάθεια βουβωνικής χώρας).

Μεταδίδεται μέσω της σεξουαλικής επαφής και συνήθως όταν πρωτοεμφανίζεται μπορεί να προκαλέσει έντονα συμπτώματα (πυρετός, μεγάλη έκταση του εξανθήματος, δυσουρικές ενοχλήσεις, λεμφαδενοπάθεια βουβωνικής χώρας). Οι φυσαλίδες με εκροή υγρού είναι χαρακτηριστικό της νόσου όπως και η αίσθηση πόνου ,καύσου ή κνησμού (βλέπε ερπητικές λοιμώξεις). Οι υποτροπές είναι χαρακτηριστικό της νόσου, χωρίς όμως την ένταση της πρώτης εμφάνισης του έρπητα. Η διαχείριση του νοσήματος από το δερματολόγο μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του ασθενούς.

Category
nosimata