Φλεγμαίνουσα κύστη

Πολύ συχνά οι τριχικοί θύλακες του δέρματος αποφράσσονται, με αποτέλεσμα την συνάθροιση σμήγματος στο εσωτερικό τους και την δημιουργία κύστεων, που εμφανίζονται ως οζίδια στην επιφάνεια του δέρματος.

Φλεγμαίνουσα κύστη

Πολύ συχνά οι τριχικοί θύλακες του δέρματος αποφράσσονται, με αποτέλεσμα την συνάθροιση σμήγματος στο εσωτερικό τους και την δημιουργία κύστεων, που εμφανίζονται ως οζίδια στην επιφάνεια του δέρματος.

Φλεγμαίνουσα κύστη

Title:

Description:

Φλεγμαίνουσα κύστη

Πολύ συχνά οι τριχικοί θύλακες του δέρματος αποφράσσονται, με αποτέλεσμα την συνάθροιση σμήγματος στο εσωτερικό τους και την δημιουργία κύστεων, που εμφανίζονται ως οζίδια στην επιφάνεια του δέρματος.

Πολύ συχνά οι τριχικοί θύλακες του δέρματος αποφράσσονται, με αποτέλεσμα την συνάθροιση σμήγματος στο εσωτερικό τους και την δημιουργία κύστεων, που εμφανίζονται ως οζίδια στην επιφάνεια του δέρματος. Οι κύστεις αυτές είναι ασυμπτωματικές και συνήθως ανησυχούν τους ασθενείς αφότου έχουν λάβει κάποιες διαστάσεις ή βρίσκονται σε σημείο που τους ενοχλούν αισθητικά ή λειτουργικά. Εάν μία κύστη ερεθιστεί και επιμολυνθεί με κάποιο μικρόβιο, τότε μπορεί να κάνει έντονη φλεγμονή. Ο περιορισμός της φλεγμονής γίνεται συνήθως με την χρήση αντιβιοτικής αγωγής. Υποτροπιάζουσες φλεγμονές συνιστούν λόγο χειρουργικής αφαίρεσης της κύστης. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η χειρουργική αφαίρεση γίνεται για αισθητικούς κυρίως λόγους.

Category
nosimata