Κερασόχροα αιμαγγειώματα

Αποτελούν κηλιδώδεις ή βλατιδώδεις εστίες ερυθρού χρώματος. Πρόκειται για διατάσεις του αγγειακού δικτύου του δέρματος.

Κερασόχροα αιμαγγειώματα

Αποτελούν κηλιδώδεις ή βλατιδώδεις εστίες ερυθρού χρώματος. Πρόκειται για διατάσεις του αγγειακού δικτύου του δέρματος.

Κερασόχροα αιμαγγειώματα

Title:

Description:

Κερασόχροα αιμαγγειώματα

Αποτελούν κηλιδώδεις ή βλατιδώδεις εστίες ερυθρού χρώματος. Πρόκειται για διατάσεις του αγγειακού δικτύου του δέρματος.

Αποτελούν κηλιδώδεις ή βλατιδώδεις εστίες ερυθρού χρώματος. Πρόκειται για διατάσεις του αγγειακού δικτύου του δέρματος. Η εμφάνιση, το πλήθος και το μέγεθός τους εξαρτώνται από την ηλικία, την ηλιοέκθεση, την ιδιοσυγκρασία και την κληρονομικότητα. Είναι συχνά στο σώμα, αλλά σπάνια στο πρόσωπο. Η αφαίρεσή τους γίνεται για αισθητικούς λόγους με επεμβατικές τεχνικές, όπως η διαθερμοπηξία και το laser CO2.

Category
nosimata