Κέχρια

Είναι μικρές υπόλευκες βλατίδες με μέγεθος κεφαλής καρφίδος, οι οποίες εμφανίζονται συχνότερα στο πρόσωπο σε περιοχές με έντονη λιπαρότητα, ιδίως περιοφθαλμικά.

Κέχρια

Είναι μικρές υπόλευκες βλατίδες με μέγεθος κεφαλής καρφίδος, οι οποίες εμφανίζονται συχνότερα στο πρόσωπο σε περιοχές με έντονη λιπαρότητα, ιδίως περιοφθαλμικά.

Κέχρια

Title:

Description:

Κέχρια

Είναι μικρές υπόλευκες βλατίδες με μέγεθος κεφαλής καρφίδος, οι οποίες εμφανίζονται συχνότερα στο πρόσωπο σε περιοχές με έντονη λιπαρότητα, ιδίως περιοφθαλμικά.

Είναι μικρές υπόλευκες βλατίδες με μέγεθος κεφαλής καρφίδος, οι οποίες εμφανίζονται συχνότερα στο πρόσωπο σε περιοχές με έντονη λιπαρότητα, ιδίως περιοφθαλμικά. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μικροσκοπικές κύστεις που περιέχουν σμήγμα. Είναι εξαιρετικά επίμονα παρά το μέγεθός τους και δεν υποχωρούν με τοπική αγωγή. Για την εξάλειψή τους γίνεται διάνοιξη με αποστειρωμένη βελόνα κατά την διάρκεια του ιατρικού καθαρισμού. Άλλοι τρόποι αντιμετώπισης είναι η χρήση διαθερμοπηξίας ή laser CO2.

Category
nosimata