Μελάνωμα

Είναι αρκετά σπάνιος, αλλά επιθετικός τύπος καρκίνου του δέρματος. Οι εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού για την εξέταση των σπίλων σε ετήσια βάση, οι οποίες γίνονται τα τελευταία χρόνια, έχουν ως απώτερο σκοπό την έγκαιρη διάγνωση του μελανώματος, κάτι που εξασφαλίζει και καλύτερη πρόγνωση.

Μελάνωμα

Είναι αρκετά σπάνιος, αλλά επιθετικός τύπος καρκίνου του δέρματος. Οι εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού για την εξέταση των σπίλων σε ετήσια βάση, οι οποίες γίνονται τα τελευταία χρόνια, έχουν ως απώτερο σκοπό την έγκαιρη διάγνωση του μελανώματος, κάτι που εξασφαλίζει και καλύτερη πρόγνωση.

Μελάνωμα

Title:

Description:

Μελάνωμα

Είναι αρκετά σπάνιος, αλλά επιθετικός τύπος καρκίνου του δέρματος. Οι εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού για την εξέταση των σπίλων σε ετήσια βάση, οι οποίες γίνονται τα τελευταία χρόνια, έχουν ως απώτερο σκοπό την έγκαιρη διάγνωση του μελανώματος, κάτι που εξασφαλίζει και καλύτερη πρόγνωση.

Είναι αρκετά σπάνιος, αλλά επιθετικός τύπος καρκίνου του δέρματος. Οι εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού για την εξέταση των σπίλων σε ετήσια βάση, οι οποίες γίνονται τα τελευταία χρόνια, έχουν ως απώτερο σκοπό την έγκαιρη διάγνωση του μελανώματος, κάτι που εξασφαλίζει και καλύτερη πρόγνωση. Είναι σχεδόν πάντα επίπεδη ή οζώδης μελαγχρωματική βλάβη που μπορεί να εμφανιστεί στα πλαίσια ενός άτυπα εξελισσόμενου σπίλου, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και σαν νέα βλάβη στο δέρμα (de novo). Ο δερματολόγος μπορεί να κρίνει και, με την βοήθεια του δερματοσκοπίου, να εντοπίσει εστίες πιθανού μελανώματος. Σε περίπτωση κλινικής υποψίας, η χειρουργική εξαίρεση και η βιοψία είναι απαραίτητες. Τα ηλιακά εγκαύματα, ιδίως σε παιδική ηλικία έχουν έντονη συσχέτιση με το μελάνωμα. Οι συνηθέστερες θέσεις εντόπισης είναι για τους άνδρες η ράχη, ενώ για τις γυναίκες οι κνήμες. Το μελάνωμα επίσης μπορεί να προσβάλλει βλεννογόνους, νύχια και οφθαλμούς. Μεθίσταται σχετικά γρήγορα, επομένως η χειρουργική αφαίρεση και βιοψία του πιθανού μελανώματος μας καθοδηγεί για την περαιτέρω σταδιοποίηση και αντιμετώπισή του.

Category
nosimata