Μυρμηκίες

Πρόκειται για μία δερματική λοίμωξη από στελέχη του ιού HPV, συχνή στα παιδιά, αλλά και σε ορισμένους ενήλικες.

Μυρμηκίες

Πρόκειται για μία δερματική λοίμωξη από στελέχη του ιού HPV, συχνή στα παιδιά, αλλά και σε ορισμένους ενήλικες.

Μυρμηκίες

Title:

Description:

Μυρμηκίες

Πρόκειται για μία δερματική λοίμωξη από στελέχη του ιού HPV, συχνή στα παιδιά, αλλά και σε ορισμένους ενήλικες.

Πρόκειται για μία δερματική λοίμωξη από στελέχη του ιού HPV, συχνή στα παιδιά, αλλά και σε ορισμένους ενήλικες. Εμφανίζονται ως σαρκόχροες υπερκερατωσικές βλατίδες και παίρνουν διάφορες μορφές, ανάλογα με το στέλεχος του HPV ιού που τις προκαλεί. Μπορεί να είναι μικρές, λείες και διάσπαρτες (ομαλές μυρμηκίες), οζώδεις, τραχείες και υπερκερατωσικές (κοινές μυρμηκίες) ή επίπεδες, διεισδυτικές και επώδυνες (πελματιαίες μυρμηκίες). Έχουν προτίμηση στα άκρα του σώματος και είναι μεταδοτικές, οπότε και χρήζουν θεραπείας. Οι μυρμηκίες μπορεί να είναι αρκετά επίμονες, ειδικά στα πέλματα. Συχνά συγχέονται με κάλους από τους ασθενείς και γι’ αυτό το λόγο μπορεί να καθυστερήσει η επίσκεψη σε ειδικό δερματολόγο. Η θεραπεία τους είναι επεμβατική.