Νεογνικές και βρεφικές δερματοπάθειες

Το ανώριμο και ευαίσθητο δέρμα των νεογνών και των βρεφών παρουσιάζει τις δικές του ιδιαίτερες δερματοπάθειες, αλλά και ειδικές εκδηλώσεις και μορφές γνωστών δερματολογικών νόσων

Νεογνικές και βρεφικές δερματοπάθειες

Το ανώριμο και ευαίσθητο δέρμα των νεογνών και των βρεφών παρουσιάζει τις δικές του ιδιαίτερες δερματοπάθειες, αλλά και ειδικές εκδηλώσεις και μορφές γνωστών δερματολογικών νόσων

Νεογνικές και βρεφικές δερματοπάθειες

Title:

Description:

Νεογνικές και βρεφικές δερματοπάθειες

Το ανώριμο και ευαίσθητο δέρμα των νεογνών και των βρεφών παρουσιάζει τις δικές του ιδιαίτερες δερματοπάθειες, αλλά και ειδικές εκδηλώσεις και μορφές γνωστών δερματολογικών νόσων

Το ανώριμο και ευαίσθητο δέρμα των νεογνών και των βρεφών παρουσιάζει τις δικές του ιδιαίτερες δερματοπάθειες, αλλά και ειδικές εκδηλώσεις και μορφές γνωστών δερματολογικών νόσων (τοξικό ερύθημα των νεογνών, νεογνική ακμή, ιδρώα κρυστάλλινη, νινίδα, παράτριμμα εκ σπαργάνων κ.α.).  Η ανησυχία βρεφών και γονέων απαιτεί μία ξεχωριστή θεραπευτική προσέγγιση, με γνώση των μοναδικών αναγκών αυτής της τρυφερής ηλικίας.

Category
nosimata