Ονυχομυκητίαση

Η λοίμωξη των ονύχων από μύκητες είναι μια διαδικασία που εξελίσσεται αργά και δεν έχει ιδιαίτερα συμπτώματα, ωστόσο χρονίζει και καταλήγει στην δυσμορφία τους.

Ονυχομυκητίαση

Η λοίμωξη των ονύχων από μύκητες είναι μια διαδικασία που εξελίσσεται αργά και δεν έχει ιδιαίτερα συμπτώματα, ωστόσο χρονίζει και καταλήγει στην δυσμορφία τους.

Ονυχομυκητίαση

Title:

Description:

Ονυχομυκητίαση

Η λοίμωξη των ονύχων από μύκητες είναι μια διαδικασία που εξελίσσεται αργά και δεν έχει ιδιαίτερα συμπτώματα, ωστόσο χρονίζει και καταλήγει στην δυσμορφία τους.

Η λοίμωξη των ονύχων από μύκητες είναι μια διαδικασία που εξελίσσεται αργά και δεν έχει ιδιαίτερα συμπτώματα, ωστόσο χρονίζει και καταλήγει στην δυσμορφία τους. Υπάρχουν διάφοροι τύποι της πάθησης, ανάλογα με το σημείο και το επίπεδο προσβολής του όνυχα. Συχνότερα προσβάλλεται η άκρη του νυχιού στο επίπεδο μεταξύ του στρώματος και της ονυχαίας πλάκας, ενώ σπανιότερα η μήτρα , η επιφάνεια ή το εσωτερικό της πλάκας. Τα νύχια των ποδιών και ιδίως των μεγάλων δακτύλων, πάσχουν συχνότερα από αυτά των χεριών. Η αγωγή μπορεί να είναι τοπική ή συστηματική ανάλογα με την βαρύτητα, αλλά σίγουρα είναι μακροχρόνια και απαιτεί πολύμηνη παρακολούθηση. Η διάγνωση δίνεται πολύ συχνά λανθασμένα από τους πάσχοντες οποιασδήποτε άλλης ονυχοδυστροφικής νόσου, οι οποίοι επισκέπτονται τον δερματολόγο συχνά έχοντας κάνει ακατάλληλη θεραπεία.

Category
nosimata