Ουρηθρίτιδες

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα με κλινικές εκδηλώσεις κυρίως στο ανδρικό φύλο.

Ουρηθρίτιδες

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα με κλινικές εκδηλώσεις κυρίως στο ανδρικό φύλο.

Ουρηθρίτιδες

Title:

Description:

Ουρηθρίτιδες

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα με κλινικές εκδηλώσεις κυρίως στο ανδρικό φύλο.

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα με κλινικές εκδηλώσεις κυρίως στο ανδρικό φύλο. Μπορεί να οφείλονται κυρίως σε βακτήρια (π.χ. γονόκοκκος, χλαμύδια), πρωτόζωα (π.χ. τριχομονάδα), ιούς (π.χ. ερπητοιοί). Υπάρχει μεγάλο εύρος συμπτωμάτων και κλινικών εκδηλώσεων μεταξύ των διαφορετικών τύπων ουρηθρίτιδας. Η αμέλεια της θεραπείας τους μπορεί να οδηγήσει σε χρόνιες λοιμώξεις και βλάβες εσωτερικών οργάνων.

Category
nosimata