Έλεγχος και παρακολούθηση σπίλων

Ο ετήσιος προληπτικός έλεγχος όλων των σπίλων του σώματος προτείνεται για όλους τους ενήλικες, ενώ πρέπει να είναι συχνότερος για άτομα που έχουν οικογενειακό ή/και προσωπικό ιστορικό καρκίνου του δέρματος.

Έλεγχος και παρακολούθηση σπίλων

Ο ετήσιος προληπτικός έλεγχος όλων των σπίλων του σώματος προτείνεται για όλους τους ενήλικες, ενώ πρέπει να είναι συχνότερος για άτομα που έχουν οικογενειακό ή/και προσωπικό ιστορικό καρκίνου του δέρματος.

Έλεγχος και παρακολούθηση σπίλων

Title:

Description:

Έλεγχος και παρακολούθηση σπίλων

Ο ετήσιος προληπτικός έλεγχος όλων των σπίλων του σώματος προτείνεται για όλους τους ενήλικες, ενώ πρέπει να είναι συχνότερος για άτομα που έχουν οικογενειακό ή/και προσωπικό ιστορικό καρκίνου του δέρματος.

Ο ετήσιος προληπτικός έλεγχος όλων των σπίλων του σώματος προτείνεται για όλους τους ενήλικες, ενώ πρέπει να είναι συχνότερος για άτομα που έχουν οικογενειακό ή/και προσωπικό ιστορικό καρκίνου του δέρματος. Ο έλεγχος γίνεται με το ειδικό δερματοσκόπιο, το οποίο μεγεθύνει και αποκαλύπτει πιθανές παθολογικές εστίες στους σπίλους.

Category
nosimata