Πυογόνο κοκκίωμα

Είναι μονήρης εξωφυτική βλάβη έντονου ερυθρού χρώματος, που εμφανίζεται συνήθως σε σημεία τραυματισμού του δέρματος ή/και του βλεννογόνου.

Πυογόνο κοκκίωμα

Είναι μονήρης εξωφυτική βλάβη έντονου ερυθρού χρώματος, που εμφανίζεται συνήθως σε σημεία τραυματισμού του δέρματος ή/και του βλεννογόνου.

Πυογόνο κοκκίωμα

Title:

Description:

Πυογόνο κοκκίωμα

Είναι μονήρης εξωφυτική βλάβη έντονου ερυθρού χρώματος, που εμφανίζεται συνήθως σε σημεία τραυματισμού του δέρματος ή/και του βλεννογόνου.

Είναι μονήρης εξωφυτική βλάβη έντονου ερυθρού χρώματος, που εμφανίζεται συνήθως σε σημεία τραυματισμού του δέρματος ή/και του βλεννογόνου. Είναι αρκετά συχνότερο στα παιδιά. Ο τραυματισμός του μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία που δεν περιορίζεται εύκολα. Η θεραπεία του είναι επεμβατική.

Category
nosimata