Ψωρίαση ονύχων

Η ψωριασική νόσος κάποιες φορές προσβάλλει τα νύχια ποδιών και χεριών.

Ψωρίαση ονύχων

Η ψωριασική νόσος κάποιες φορές προσβάλλει τα νύχια ποδιών και χεριών.

Ψωρίαση ονύχων

Title:

Description:

Ψωρίαση ονύχων

Η ψωριασική νόσος κάποιες φορές προσβάλλει τα νύχια ποδιών και χεριών.

Η ψωριασική νόσος κάποιες φορές προσβάλλει τα νύχια ποδιών και χεριών. Μπορεί να αφορά από ένα μέχρι και όλα τα νύχια άνω και κάτω άκρων. Οι αλλοιώσεις ψωριασικής αιτιολογίας στα νύχια μπορεί να είναι πολυποίκιλλες και περιλαμβάνουν την αποκόλληση της ονυχαίας πλάκας από το υποκείμενο στρώμα της (ονυχόλυση), την εναπόθεση κερατίνης κάτω από τα νύχια (υπονύχια υπερκεράτωση),την παθολογική χρώση στα νύχια(εικόνα σταγόνας ελαίου) ή μικρών κοιλωμάτων στην επιφάνεια του όνυχα (βοθρία). Η συμμετοχή των νυχιών έχει συσχετιστεί με την εμφάνιση και εξέλιξη της ψωριασικής αρθρίτιδας, μιας νόσου που δυνητικά οδηγεί σε αναπηρίες. Γι’αυτό η διάγνωση και παρακολούθηση της ψωριασικής ονυχίας μπορεί να καθορίσει το γενικότερο θεραπευτικό πλάνο της ψωριασικής νόσου. Η θεραπεία της ίδιας της ονυχίας μπορεί να είναι τοπική, συστηματική ή επεμβατική, ανάλογα με την έκταση και τη βαρύτητά της.

Category
nosimata