Σμηγματορροικές υπερκερατώσεις

Πρόκειται για βλατίδες ή πλάκες, σαρκόχροες έως μελαγχρωματικές, με επιφάνεια κηρώδη και τραχιά, συχνά υπερκερατωσική, ασύμμετρη και με τάση αποφλοίωσης.

Σμηγματορροικές υπερκερατώσεις

Πρόκειται για βλατίδες ή πλάκες, σαρκόχροες έως μελαγχρωματικές, με επιφάνεια κηρώδη και τραχιά, συχνά υπερκερατωσική, ασύμμετρη και με τάση αποφλοίωσης.

Σμηγματορροικές υπερκερατώσεις

Title:

Description:

Σμηγματορροικές υπερκερατώσεις

Πρόκειται για βλατίδες ή πλάκες, σαρκόχροες έως μελαγχρωματικές, με επιφάνεια κηρώδη και τραχιά, συχνά υπερκερατωσική, ασύμμετρη και με τάση αποφλοίωσης.

Πρόκειται για βλατίδες ή πλάκες, σαρκόχροες έως μελαγχρωματικές, με επιφάνεια κηρώδη και τραχιά, συχνά υπερκερατωσική, ασύμμετρη και με τάση αποφλοίωσης. Είναι ασυμπτωματικές, ενώ σπάνια μπορεί να είναι κνησμώδεις. Το μέγεθος, η έκταση και ο αριθμός τους εξαρτάται από την ηλικία, την ηλιοέκθεση και την κληρονομικότητα. Η ποικιλομορφία της κλινικής τους εικόνας μπορεί να οδηγήσει σε διαφοροδιαγνωστικά προβλήματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η δερματοσκόπηση στοιχειοθετεί την κλινική τους διάγνωση. Η αντιμετώπισή τους γίνεται καθαρά για αισθητικούς λόγους με διάφορες επεμβατικές μεθόδους, όπως η κρυοθεραπεία, η διαθερμοπηξία και το laser CO2.

Category
nosimata