Τραυματική ονυχία

Ο χρόνιος τραυματισμός της ονυχαίας πλάκας και της μήτρα του νυχιού μπορεί να οδηγήσει σε παραμόρφωση της όψης και στην μείωση της λειτουργικότητάς του.

Τραυματική ονυχία

Ο χρόνιος τραυματισμός της ονυχαίας πλάκας και της μήτρα του νυχιού μπορεί να οδηγήσει σε παραμόρφωση της όψης και στην μείωση της λειτουργικότητάς του.

Τραυματική ονυχία

Title:

Description:

Τραυματική ονυχία

Ο χρόνιος τραυματισμός της ονυχαίας πλάκας και της μήτρα του νυχιού μπορεί να οδηγήσει σε παραμόρφωση της όψης και στην μείωση της λειτουργικότητάς του.

Ο χρόνιος τραυματισμός της ονυχαίας πλάκας και της μήτρα του νυχιού μπορεί να οδηγήσει σε παραμόρφωση της όψης και στην μείωση της λειτουργικότητάς του. Οι τραυματισμοί μπορεί να είναι έντονοι (με την δημιουργία υπονύχιων αιματωμάτων) ή μικροί σε ένταση, αλλά με μεγάλη επαναληψιμότητα (π.χ. από δυναμική βάδιση ή τρέξιμο). Η διαφοροδιάγνωση από την ονυχομυκητίαση, αλλά κυρίως η έγκαιρη εντόπιση των τραυματικών διαδικασιών και η σωστή θεραπευτική μπορεί να προλάβει και να αναστρέψει την μόνιμη παραμόρφωση του όνυχα.

Category
nosimata