Τριχοσκόπηση

Μέσω του δερματοσκοπίου μπορεί να γίνει η αξιολόγηση των τριχοθυλακίων για την αποκάλυψη και την διάγνωση διαφόρων μορφών αλωπεκίας καθώς και για την παρακολούθηση της πορείας αυτών.

Τριχοσκόπηση

Μέσω του δερματοσκοπίου μπορεί να γίνει η αξιολόγηση των τριχοθυλακίων για την αποκάλυψη και την διάγνωση διαφόρων μορφών αλωπεκίας καθώς και για την παρακολούθηση της πορείας αυτών.

Τριχοσκόπηση

Title:

Description:

Τριχοσκόπηση

Μέσω του δερματοσκοπίου μπορεί να γίνει η αξιολόγηση των τριχοθυλακίων για την αποκάλυψη και την διάγνωση διαφόρων μορφών αλωπεκίας καθώς και για την παρακολούθηση της πορείας αυτών.

Μέσω του δερματοσκοπίου μπορεί να γίνει η αξιολόγηση των τριχοθυλακίων για την αποκάλυψη και την διάγνωση διαφόρων μορφών αλωπεκίας καθώς και για την παρακολούθηση της πορείας αυτών.

Category
nosimata