Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα

Είναι ο συχνότερος δερματικός καρκίνος και ο συχνότερος τύπος καρκίνου στο ανθρώπινο σώμα γενικά.

Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα

Είναι ο συχνότερος δερματικός καρκίνος και ο συχνότερος τύπος καρκίνου στο ανθρώπινο σώμα γενικά.

Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα

Title:

Description:

Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα

Είναι ο συχνότερος δερματικός καρκίνος και ο συχνότερος τύπος καρκίνου στο ανθρώπινο σώμα γενικά.

Είναι ο συχνότερος δερματικός καρκίνος και ο συχνότερος τύπος καρκίνου στο ανθρώπινο σώμα γενικά. Εμφανίζεται κατά κύριο λόγο σε ηλιοεκτεθειμένα μέρη του σώματος, ενώ δεν προσβάλλει βλεννογόνους. Μπορεί να πάρει πολλές διαφορετικές μορφές που μπορεί να συνυπάρχουν στο ίδιο άτομο. Τέτοιες είναι η οζώδης μορφή, η ελκωτική, η επιφανειακώς επεκτεινόμενη κ.α. Έχει συνδεθεί με την έκθεση στον ήλιο, ιδιαίτερα την απότομη και παρατεταμένη και είναι συχνότερο σε άτομα με ανοιχτό φωτότυπο δέρματος (λευκό δέρμα, ανοιχτόχρωμα μάτια). Συνηθέστερα εμφανίζεται σε άτομα άνω των 50, όπου η αθροιστική δράση του ηλίου είναι μεγαλύτερη.  Είναι ο λιγότερο επιθετικός τύπος καρκίνου του δέρματος και σπάνια μεταστατικός. Μπορεί να εντοπιστεί κλινικά, δερματοσκοπικά και επί αμφιβολίας η διάγνωση τίθεται μέσω βιοψίας. Θεραπευτικά, ανάλογα με τον τύπο, την εντόπιση και το μέγεθος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τοπική αγωγή μέχρι επεμβατική θεραπεία (κρυοθεραπεία, ηλεκτροχειρουργική, ακτινοθεραπεία) ή να γίνει χειρουργική αφαίρεση.

Category
nosimata